Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z Klientem przy uwzględnieniu wartości przedmiotu sprawy, stopnia jej skomplikowania, oraz wymaganego nakładu pracy.

Moja kancelaria oferuje dwa podstawowe modele wynagrodzeń:

  • wynagrodzenie ryczałtowe polegające na ustaleniu jednorazowej, kompleksowej kwoty za prowadzenie sprawy.
  • wynagrodzenie godzinowe polegające na ustaleniu wysokości wynagrodzenia w stosunku do ilości godzin poświęconych na prowadzenie sprawy.