Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Świadczę profesjonalną pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań oraz zadośćuczynienia dla moich Klientów, z tytułu m. in:

  • wypadków komunikacyjnych
  • wypadków przy pracy
  • błędów lekarskich
  • szkód na mieniu
  • innych zdarzeń powodujących uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
  • przestępstw
  • naruszenia dóbr osobistych