O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 2010 roku członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Aplikację adwokacką odbyłam przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu i złożyłam egzamin adwokacki uzyskując tytuł Adwokata. Jestem wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. Prowadzę Kancelarię Adwokacką w Grodzisku Wielkopolskim.

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw rodzinnych, w szczególności rozwodów, postępowań dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów, alimentów, a także wszelkich zagadnień związanych z rozpadem małżeństwa lub związku partnerskiego. Drugim obszarem działalności mojej kancelarii są sprawy cywilne, w tym w szczególności sprawy z zakresu prawa rzeczowego oraz odszkodowań.

Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych oraz bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu, wiedzy oraz zaangażowaniu w każdą prowadzoną sprawę zapewniam Państwu wysoką jakość świadczonych przeze mnie usług.