Rozwód i podział majątku

Rozwód i podział majątku

Oferuję profesjonalną pomoc prawną w sprawach o rozwód i separację, jak i o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

Zakres usług obejmuje w szczególności:

  • sporządzenie pozwu o rozwód/ wniosku o separację
  • reprezentację Klienta przed sądem
  • podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej