Sprawy rodzinne i alimenty

Sprawy rodzinne i alimenty

Zapewniam profesjonalną obsługę prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w szczególności w sprawachuregulowanie kontaktów z dziećmi

  • o uregulowanie władzy rodzicielskiej
  • o rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka (np. zezwolenie na wydanie paszportu dla dziecka, na wyjazd zagraniczny)
  • o ustanowienie rodziny zastępczej
  • o ustalenie pochodzenia dziecka (tj. uznanie dziecka, ustalenie ojcostwa/macierzyństwa; zmiana nazwiska dziecka
  • o alimenty (ustalenie obowiązku alimentacyjnego, o podwyższenie alimentów, o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego