Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z Klientem przy uwzględnieniu wartości przedmiotu sprawy, stopnia jej skomplikowania, oraz wymaganego nakładu pracy.

Moja kancelaria oferuje dwa podstawowe modele wynagrodzeń: